Bijna 37 jaar oefende Broekveldt zijn civiele rechtspraktijk uit bij Van Doorne te Amsterdam. Hij hield zich o.a. bezig met kredietverzekering, faillissementen en bankzaken. Daarnaast was hij van 1975 tot 2006 binnen Van Doorne de Amsterdamse Rijksadvocaat, in welke hoedanigheid hij de Nederlandse Belastingdienst (Ontvangers en het Ministerie van Financiën) adviseerde en bijstond in talloze geschillen en procedures.

Broekveldt kijkt terug op talrijke bij vrijwel alle rechterlijke colleges gevoerde procedures. Een aantal hiervan heeft tot standaardarresten van de Hoge Raad geleid, zoals het Rentekas-arrest uit 1983 (inzake het verhaal op de omzetbelasting over een executieopbrengst), Onderdrecht/FGH en PHP uit 1988 (inzake cessie en krediethypotheek), De Ranitz q.q./Ontvanger uit 1990 (inzake de onderlinge rangorde van boedelschulden), Ontvanger/Van Zoolingen uit 1996 (inzake het begrip ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’), Verdonk q.q./Ontvanger (inzake berekening ‘vrije boedelactief’ en bodemvoorrecht) en nog recent Ontvanger/Singulus uit 2008 (inzake de verhouding tussen bodembeslag en afkoelingsperiode).

Al jarenlang publiceert Broekveldt in diverse vakbladen, zoals TCR, WPNR, NTBR en de losbladige Kluwer Rv. In 2003 verscheen bij Kluwer zijn omvangrijke proefschrift Derdenbeslag, een naslagwerk over dit complexe onderwerp.

In 2007 startte Broekveldt zijn eigen adviespraktijk voor vakgenoten: Broekveldt Legal

Enige (voormalige) nevenwerkzaamheden:

  • sedert 1990 raadsheer-plv. bij het Gerechtshof Arnhem
  • sedert 1994 medewerker TCR
  • tot eind 2007 lid Commissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • vanaf eind 2007 redactielid van Kluwers losbladige Rechtsvordering, in het bijzonder voor de bewerking van het beslag- en executierecht
Mr. L.P. Broekveldt

Mr. L.P. Broekveldt