Mr. L.P. Broekveldt geeft juridische adviezen aan advocaten en notarissen met betrekking tot onder meer:

  • beslag- en executierecht
  • vragen rond ‘Vormerkung’ en beslag
  • burgerlijk procesrecht (w.o. civiel appel/cassatie)
  • opzetten en begeleiden civiele procedures
  • insolventierecht
  • algemeen vermogensrecht (w.o. zekerhedenrecht)
  • bestuurdersaansprakelijkheid (civiel)
  • vragen op het scheidingsvlak belastingrecht en privaatrecht
  • onrechtmatige overheidsdaad