1. ‘De bevoegdheid van de belastingdeurwaarder’
  in: Weekblad voor Fiscaal Recht (1978), nr. 5360, p. 485-492
 2. ‘Eiswijziging in hoger beroep bij één of meer niet-verschenen gedaagden’
  in: De Praktijkgids, 1978, p. 236-240
 3. ‘Enige problemen bij verstekveroordeling’
  in: De Rechtsstrijd, januari 1978, p. 1-4
 4. De Ontvanger, de artt. 754, lid 1 jo. 746 Rv. en de niet-verschenen derde-beslagene
  in: De Rechtsstrijd, 1978, p. 42-45
 5. ‘Hoger beroep in burgerlijke zaken’
  in: De Rechtsstrijd, december 1978/januari 1979
 6. ‘Enige opmerkingen over de Nieuwe Invorderingswet’
  in: Maandblad voor Belastingbeschouwingen, 1988, p. 253-260
 7. ‘Enige juridische aspecten van kredietverzekering’
  in: Sanering en Herstructurering van Ondernemingen, Kluwer, 1992, hoofdstuk 4
 8. De mogelijkheden van verhaal voor schuldeisers van een economische eigenaar
  in: TCR 1994/1, p. 1-4
 9. ‘De vrijwel volledige verzelfstandiging van het incidenteel beroep (n.a.v. HR 18 februari 1994, RvdW 1994, 64)’
  in: TCR 1994/2, p. 41-45
 10. ‘Kroniek Executie/bewarende maatregelen’
  in: TCR 1994/4, p. 97-99
 11. ‘Beslag ook als pressiemiddel’
  in: TCR 1995/2, p. 31-33
 12. ‘Kroniek Executie/bewarende maatregelen’
  in: TCR 1996/2, p. 34-37
 13. ‘De notaris en de Ontvanger’
  in: Incidenten bij de afwikkeling van verkoop en overdracht, preadvies voor de KNB 1998, p. 113 e.v
 14. ‘Vragen van samenloop en voorrang tussen (stil) pandrecht en derdenbeslag op vorderingen’
  in: TCR 1999/3, p. 41-46
 15. ‘Verklaringsplicht versus geheimhoudingsplicht’
  in: TCR 2000/4, p. 73-77
 16. ‘Is de beslaglegger gebonden aan een tussen beslagdebiteur en derde-beslagene overeengekomen arbitraal beding?’
  in: TvA 2001/4, p. 143-149
 17. ‘Mogelijke knelpunten in hoger beroep’
  in: TCR 2002/3, p. 68-73
 18. ‘Derdenbeslag en niet opgenomen krediet’
  in: NTBR 2002/6, p. 224-232
 19. ‘Derdenbeslag’, dissertatie Leiden, 2003, Kluwer, Serie Burgerlijk Proces & Praktijk.
 20. ‘Kroniek Executie’
  in: TCR 2003/3, p. 79-83
 21. ‘Koop registergoed, ‘Vormerkung’ en beslag’ (I en II)
  in: WPNR (2004), 6600 (p. 930-937) en 6601 (p. 959-967)
 22. ‘Kroniek beslag- en executierecht’ (HR 20 oktober 2004, RvdW 2004, 123, inzake beslag op kredietruimte)
  in: TCR 2005/1, p. 18-25
 23. ‘Uitwinning van aan een beslagen vordering verbonden zekerheden (HR 11 maart 2005, RvdW 2005, 39)
  in: TCR 2005/4, p. 106-113
 24. ‘Problemen rond ‘Vormerkung’, ‘paritas creditorum’ en rangorde’
  in: WPNR (2006), 6675, p. 559-563
 25. ‘Hoe verder met “eis in de hoofdzaak” na “herleving” opgeheven conservatoir beslag: een “nieuwe termijn” (HR 9 februari 2007. NJ 2007, 103, Wessex/Itera)’
  in: WPNR (2007), 6715, p. 559-562
 26. ‘De kwaliteitsrekening met één paar voorwaardelijk belanghebbenden: géén juridisch dilemma voor de notaris’
  in: WPNR (2007), p. 826-829
 27. ‘Derdenbeslag en onverschuldigde betaling (Een paar opmerkingen n.a.v. HR 24 november 2006, RvdW 2006, 1104)’
  in: NTBR 2007/8, p. 353-362
 28. Noot in JBRr 2008/2, p. 163-168, bij HR 15 januari 2008, NJ 2008, 66 (Ontvanger c.s./Brink q.q.).
 29. ‘Over absoluut nietige of non-existente ‘rechterlijke’ uitspraken en ‘missers’ in ‘s- Hertogenbosch’ (I en II)
  in: WPNR (2008), 6774, p. 850-856, en 6675, p. 872-876
 30. Noot in JBPr 2008/5, p. 438-444, bij HR 11 juli 2008, RvdW 2008, 728 (Azeta/JCR).
 31. ‘Beslagrechtelijk Tekort’ (Een eerste verkenning van de grenzen van het beslag -en executierecht)
  in: nog te verschijnen bundel: Knelpunten bij beslag en executie, 2009
 32. Noot in JBPr 2009/2, nr. 16, bij HR 6 februari 2009, NJ 2009, 334 (ABN AMRO/Notaris X).
 33. Noot in JBPr 2009/4, nr. 36, bij HR 20 februari 2009, NJ 2009, 376 (Ontvanger/De Jong q.q.).
 34. Noot in JBPr 2010/2, nr. 15, bij HR 12 juni 2009, NJ 2010, 663 (Heembouw/Fortis/Kemp q.q.).
 35. ‘Vormerkung, beslag, rangorde en de notaris’, Ars Notariatus, nr. 144, (oktober) 2010.
 36. ‘Óók Vormerkung bij executieverkoop? (Aanbeveling daartoe in Evaluatierapport onvoldoende doordacht)’
  in: WPNR (2010) 6855, p. 665-672.
 37. Naschrift bij Reactie I. Visser op onder 36 genoemd artikel
  in: WPNR (2010) 6868, p. 665-672.
 38. ‘Vormerkung strekt niet tot bescherming bij beslag ‘op de koopsom’ onder de koper (HR 8 oktober 2010, RvdW 2010, 1186)’
  in: WPNR (2011) 6873, ‘Privaatrecht Actueel’, p. 101-103.
 39. Noot in JBPr 2011/1, nr. 5, bij HR 15 oktober 2010, NJ 2010, 558 (Z. e.a./Endendijk q.q.).
 40. Noot in JBPr 2011/2, nr. 17, bij HR 10 december 2010, NJ 2010, 668 (Huber e.a./Forward e.a.).
 41. Artikel in JBPr 2011/3, p. 229-236, naar aanleiding van HR 29 april 2011, NJ 2011, 372 (Ontvanger/Eijking q.q.).
 42. ‘Beslag op huurpenningen, Van Berkel/Tribosa en ook dáár Vormerkung? (nóg een weinig doordachte ‘aanbeveling’ in het Evaluatierapport)’
  in: NTBR 2011/3, p. 115-123.
 43. Redactioneel (‘Woord vooraf’)
  in: BER 2011/1, p. 4.
 44. Naschrift bij Reactie van C.A. Kraan op onder 38 genoemde bijdrage
  in: WPNR (2011) 6907, p. 957-960.
 45. ‘Beslag op rechten onder de Wge: géén juridische beletselen’
  in: BER 2011/2, p. 11-14.
 46. Redactioneel (‘Als ‘eis in de hoofdzaak’ óók vordering van benadeelde in Belgische strafzaak; HR 21 oktober 2011, NJ 2011/493)
  in: BER 2011/3, p. 4-5.
 47. Bespreking van dissertatie G.C. van Daal, ‘Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan’
  in Themis 2011/6, p. 304-318.
 48. ‘Derdenbeslag en bewijs’
  in: BER 2012/1, p. 17-22.
 49. Noot in JBPr 2012/1, nr. 5, bij HR 8 juli 2011, NJ 2011, 309 (Stichting AK/Huber e.a.).
 50. ‘Vormerkung en beslag: de wetgever aan slag’
  in: BER 2012/2, p. 54-59.
 51. Noot in JBPr 2012/3, nr. 39, bij HR 17 februari 2012, RvdW 2012, 318 (Rabobank/Kézér q.q.).
 52. Opstel in JBPr 2012/4, p. 484-492, ‘Derdenbeslag en vertragingsrente: een problematiek met haken en ogen. Enige kritische kanttekeningen bij HR 13 april 2012, NJ 2012, 445 (Van Staalduinen/Tiethoff q.q.).’
 53. Supplement 342 (juli/september 2012) Kluwer Rv (aant. bij art. de 516, 525, 546 en 547).
 54. ‘Prejudiciële vragen Voorzieningenrechters aan Hoge Raad in beslagzaken’
  in: BER 2013/1, p. 20-29.
 55. ‘Algemeen bewijsbeslag: tekorten in huidig recht (art. 730 jo 843a Rv) én in komend recht’
  in: NTBR 2013/4, p. 125-139.
 56. Supplement 345 (september 2012) Kluwer Rv (aant. 1-16 bij art. 475).
 57. ‘Op zoek naar de grenzen van beslag op toekomstige vorderingen’
  in: JBPr 2013/1, p. 3-15.
 58. ‘Op zoek naar de grenzen van beslag op toekomstige vorderingen’
  in: BER 2013/4, p. 23-29.
 59. ‘Hypotheekakte ook als excutoriale titel: Hoge Raad beantwoordt eerste prejudiciële vraag’
  in: WPNR 2013, 6978, p. 439-443.
 60. Bespreking dissertatie M.M.L. Harreman, Conservatoire beslagen tot afgifte en levering, EUR 2007
  in: Themis 2013/5.
 61. Noot bij Gerechtshof Den Haag, 7 juni 2011
  in: JBPr 2013/4.

Derdenbeslag
Mr. L.P. Broekveldt
Kluwer | 2003
ISBN: 9789026841323